GENEL POLİTİKA

Alıcıları, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla karşılıklı güven ve profesyonelliğe dayalı uzun vadeli ilişkiler inşaa etmek ve bu ilişkileri devam ettirmek, Üretimden satışa, lojistik faaliyetlerden ürün geliştirmeye kadar Yükşan Deri bünyesinde emek veren tüm departman çalışanlarının haklarına saygı duymak, Müşteri memnuniyetini şartlar ne olursa olsun birincil hedef olarak tutmak ve buna göre hareket etmek, Üretimden ürün tedariğine kadar gerçekleşen tüm süreçlerde çevreyi maksimum düzeyde korumak, Potansiyel meslek hastalıklarını belirlemek ve bunlar için uygun önlemleri almak, Sıfır İş Kazası hedefi ile tesis ve çalışanlar için gerekli tüm önlemleri yerine getirmek, İş süreçlerini olabilecek en verimli ve etkin hale getirmek için gereken tüm yeni teknolojileri ve yöntemleri bünyesine almak, 1992’den bugüne şirket prensiplerinden ve politikasından ayrılmadan global düzeyde örnek bir işletme haline gelmek, Yükşan Deri’nin genel politikasının baş unsurlarıdır.

YUKARI