İŞ SAĞLIĞI ve POLİTİKASI

İşyerinde kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için her gün her çalışanın farkındalığı esastır. Yükşan Deri, tüm çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. .
İşyerinde güvenliğe olan bağlılık her seviyedeki yönetim tarafından desteklenir ve iş birimlerinin güvenlik kayıtları ve tüm çalışanlara güvenlik bilinci eğitim programları sağlamak için bir politikanın yakından izlenmesinin gerekliliğini idrak etmiştir.
İş yerinde güvenlik yaklaşımı, Yükşan Deri’nin en öncelikli hedefi olan sahada 'sıfır kaza' gerekliliği çerçevesinde oluşturulur. Risk değerlendirmesi ve çapraz denetimler gerçekleştirip kişisel koruyucu donanımların kullanımındaki teşvik için farkındalık oluşturulur.
Yükşan deri, tüm çalışanlar için güvenli ve elverişli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışır ve ayrıca müşterileri ve ziyaretçileri ticari faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerden korumayı garantiler.
Tüm çalışanların güvenlik bilincini ve iş faaliyetleri için güvenlik önlemlerini artırmak için yeterli eğitim sağlanmaktadır.
Tüm işyeri olayları ve yaralanmaları doğru bir şekilde rapor edilir ve kaydedilir ve herhangi bir tekrarı önlemek için harekete geçilip üst düzey önlemler alınmaktadır.
Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için yeterli kaynaklar sağlanmaktadır.
Sağlık ve güvenlik standartlarında sürekli iyileştirme sağlamak için şirketteki sağlık ve güvenlik sistemleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.
Acil durum müdahalesi, güvenlik ve sağlık prosedürlerine her zaman her koşul altında uyulmaktadır.
Güvenli olmayan uygulamaları ortadan kaldırılır veya en aza indirmek için güvenlik önlemleri belirlenir ve desteklenir

YUKARI