KISITLANMIŞ MADDELER POLİTİKASI

Çoğu markanın kimyasal yönetim sisteminin temel unsurlarından biri, kısıtlı madde listesidir. Yükşan Deri, ürün hattının üretiminde kullanılan malzemeleri mevzuatın ve şirketin politikasına uygunluğundan emin olmak için esnetilemez yöntemlerle test eder.
Kısıtlı maddelerden arınmış veya müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde izin verilen sınırlar dâhilinde ürün sağlar ve böylelikle yetkinliğini ve güvenilirliliğini gösterir.
Kimyasal tedarikçilerinden, ürünlerin güvenilirliğini ve bu ürünlerin kullanımı için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) temin eder ve ekibindeki profesyonellerle inceler.
Kısıtlanmış Maddeler Listesi’nde yer alan maddenin yokluğunu veya içeriğinin yüzdesini onaylayan belgeler temin edilmektedir.
Tüm Kimyasal tedarikçilerinden, ürün hatları için REACH ve EEHC beyanları sağlanmaktadır. İstenilmesi durumunda bu beyanlar tüm müşterilere istedikleri kanaldan iletilir.
Kısıtlı bir maddenin uygun olmayan miktarda görülmesi durumunda risk analizi yapılır ve reçetede gerekli değişiklikler gerçekleştirilir.
– Yükşan Deri, tüm ürün hatlarını 6 ayda bir olmak üzere teste tabii tutar. Deri testleri ISO 17025 sertifikası ile akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır. Sınırlı madde RSL spesifikasyonu 6 ayda bir gözden geçirilir.

Sl. No. KİMYASAL ÖZELLİKLERİ YÜKŞAN DERİ Normları (ppm)
1 Chrome VI <3
2 Formaldehyde 20
3 Lead (Extractable and/or total) 90
4 Mercury 0.02
5 Cadmium (Total) 100
6 Heavy metals See A
a Barium 1
b Antimony 30
c Selenium
d Arsenic (Total) 100
7 APEO (Alkyl phenol ethoxylate)/td> <100
8 Dimethylfumarate <0.1
9 Chlorinated fungicides (PCP-5 ppm, TeCp-0.5 ppm, TCP-0.5 ppm) 1 to 2
10 Azo-amines <20 Max limit of detection

YUKARI